REPORT
41 items   1 followers   15 votes   2.16k views

Non-fictie boeken over christelijk geloof en homoseksualiteit

Lijst met non-fictie boeken over christelijk geloof en homoseksualiteit.

Adam en Evert: De spanning tussen kerk en homoseksualiteit

(2011) Eén van de meest genuanceerde Nederlandse boeken over dit onderwerp. Het focust op de verhalen van christelijke jongeren en hun omgeving, Hoe proberen zij hun geloof en homoseksualiteit met elkaar te verenigen? Het boek plaatst kanttekeningen bij de zgn. 'homoteksten' uit de Bijbel, maar kiest niet duidelijk partij.

Ruard Ganzevoort is hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Eerste Kamerlid voor Groen Links. Hij is zelf homo en kwam uit de kast na jarenglang getrouwd te zijn geweest met een vrouw.

Van sjibbolet naar sjalom: Ruimte voor homoseksuelen in de gemeente van Christus

(2015) Exegese van de Bijbelteksten die een homoseksuele praxis verbieden en toepassing daarvan op het heden. De auteur stelt dat er een Bijbels-theologische onderbouwing is te geven voor homoseksuele relaties. Jan Mudde is oud-testamenticus en predikant binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken.

100 vragen over homosexualiteit en kerk

(1994) Korte artikelen die steeds een vraag beantwoorden over homoseksualiteit, kerk en geloof. Thema's die aan de orde komen zijn: geloof en theologie, homoseksualiteit en kerk, (homo)-cultuur, AIDS. Door verschillende auteurs uit de praktijk.

Onder de regenboog: de Bijbel queer gelezen

(2010) Bundel met artikelen waarin theologen bijbelse verhalen en teksten lezen door een 'queer' bril.

Verscheurd

(2014) Nederlandse vertaling van het invloedrijke boek _'Torn' _, van de Amerikaanse LHBT-activist Justin Lee. Lee is oprichter van de Gay Christian Network, een non-profit organisatie voor christelijke LHBT's. In het boek vertelt Lee over zijn coming out, over de typisch-Amerikaanse 'ex-gay'-bewegingen, en zijn uiteindelijke acceptatie van zichzelf als christen en homo. In Nederland was het boek aanleiding tot de oprichting van de website verscheurd.nl

Geloven onder de regenboog: Handreiking voor hulpverlening aan christelijke LHBT's

(2013) Bedoeld voor professionele hulpverleners die te maken krijgen met LHBT's uit een christelijke omgeving. De handreiking biedt een overzicht van de verschillende kerkelijke visies op homoseksualiteit, biseksualiteit en transgenderisme, verhalen van christelijke LHBT‘ers zelf en aanbevelingen voor hulpverleners. Een samenwerkingsproject van MOVISIE en christelijke homo-organisaties.

7

Coming Out Churches: gids voor kerk en homo

Coming Out Churches: gids voor kerk en homo

(2011) Biedt een overzicht van kerken waar homo's en lesbo's welkom zijn en mogen trouwen.

Hartenvrouw: portretten van vrouwenliefde en geloof

In dit boek beschrijft de heteroseksuele Miranda Terpstra de levens van vijftien lesbische vrouwen van verschillende leeftijden en met diverse christelijke achtergronden.

Uit de schaduw: Tien Homo's Over Hun Worsteling Met Geloof En Kerk

(2004) Acht homomannen en twee lesbische vrouwen vertellen over hun geaardheid in relatie tot het christelijke geloof.

Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit: een poging tot verheldering

(2013) Bespreekt de bijbelse gegevens, de rol van de kerk en de geschiedenis daarvan. Ook worden handreikingen gedaan voor het pastorale gesprek. Geschreven door een hervormde emeritus predikant verzoek van de Gereformeerde Bond binnen de PKN. Twee homoseksuele gemeenteleden, van wie er één ambtsdrager is, fungeerden als meelezer.

Oke, ik ben dus homo: over homoseksualiteit en het volgen van Jezus

(2014) Bedoeld voor christelijke jongeren. Het laat een aantal christelijke jongeren aan het woord die worstelen met hun homoseksuele gevoelens. De auteur pleit voor seksuele onthouding. Geschreven door een hervormde jongerenwerker, samen met vier jongeren.

Van achter de kast

(2014) Vertelt het verhaal van een jonge christelijke lesbienne die uit de kast kwam in een christelijke gemeenschap. Geen theologische standpunten, maar persoonlijke ervaringen. De auteur is geen lid meer van een kerk, maar nog wel overtuigd Christen.

Ongeordende Liefde: In Gesprek Met Antoine Bodar

(2006) Gebaseerd op interviews met de openlijk homoseksuele Rooms-Katholieke priester Antoine Bodar. Bodar is kritisch over homo's en beschouwd zijn leven voor zijn priesterwijding als zondig. Hij spreekt over homoseksualiteit in de Bijbel, in de katholieke kerk en in de samenleving als geheel.

Homofilie en de chr. gemeente: ervaringen, pastoraat en hulpverlening

(1990) Bundel artikelen over pastoraat en de hulpverlening in protestants-christelijke gemeenten. De artikelen zijn geschreven vanuit verschillende disciplines.

Homoseksualiteit en kerk : kerk en homoseksualiteit

(2008) Boekje met informatie over homoseksualiteit en geloven. Bevat persoonlijke verhalen van homoseksuelen en hun geloof, maar ook het verhaal van kerken en hun homoseksuele gelovigen. Geschreven door een werkgroep van het CHJC, de Vereniging van Christelijke Homo’s, Lesbiennes en Biseksuelen.

Dezelfde maar dan anders: samen verder na de coming-out van je kind

(2015) Een praktisch en pastoraal boek voor ouders van homoseksuele kinderen. Persoonlijke verhalen van ouders. En een uitwerking van een onderzoek onder ca. 150 ouders van homosekuele kinderen.De auteur studeerde theologie aan de PThU.

In liefde en trouw?

(2012) Studie naar wat de Bijbel zegt over homoseksuele relaties in liefde en trouw. Focus op Romeinen en de homoseksuele praktijk in de tijd van Paulus. De auteur is predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) en studeerde op dit onderwerp af aan de Theologische Universiteit Kampen.

Open en kwetsbaar: Christelijk debat over homoseksualiteit

(2012) Bundel met toespraken gehouden op een congres over homoseksualiteit op de vrijgemaakte Theologische Universiteit in Kampen.

De ordening van het verlangen: vriendschap, verwantschap en (homo)sexualiteit in de joodse en christelijke traditie

(1999) Collectie artikelen over wat er in joodse en christelijke tradities gezegd is over vriendschap, gezin en homoseksualiteit. De auteurs komen uit verschillende disciplines.

Homofilie en christenzijn:

(1998) Brochure van het (vrijgemaakt) Gereformeerd Sociaal en Economisch Verbond. Met vijf artikelen over de omgang met homofilie vanuit pastoraat, psychologie en ethiek. De auteurs pleiten voor begrip voor de homofiele medemens maar wijzen op bijbelse gronden de homoseksuele praktijk af.

De huiver van Leviticus: ethiek en pastoraat rond homofilie en homoseksualiteit

(1994) Beschrijft de opvattingen van een aantal Nederlandse theologen. Geeft verder pastorale handreikingen voor de omgang met homoseksuelen in de gemeente. Nu verkrijgbaar als E-book.

Mag De Kerk Homoseksuele Levensverbintenissen Zegenen? De verantwoordelijkheid van de kerkeraad

(2002) Bekritiseert de veranderingen in het kerkelijk debat over homoseksualiteit. Pleidooi tegen het kerkelijk inzegenen van levensverbintenissen tussen partners van hetzelfde geslacht. De auteur is lid van de Gereformeerde Kerken in Nederland (synodaal).

Wij gaan ons in de echt verbinden

(2002) Waarom willen lesbische vrouwen en homoseksuele mannen trouwen, of met een ander ritueel hun relatie bekrachtigen? In dit boek worden allerlei verbintenisceremonies besproken - zowel uit geloofstradities (van christelijk, joods tot boeddhistisch) als persoonlijke rituelen. Veel persoonlijke ervaringen, waaronder twaalf uitgebreide portretten.

De aard, de daad en het Woord: Een halve eeuw opinie- en besluitvorming over homoseksualiteit in protestants Nederlan...

Geeft een overzicht van veranderingen in de manier van omgaan met homoseksualiteit onder (behoudende) protestanten. Geschreven door David Bos, theoloog en historisch socioloog.

25

De homosexuele naaste

De homosexuele naaste

(1961) Eén van de eerste Nederlandse boeken over geloof en homoseksualiteit. Er werd vooral informatie gegeven en niet direct een ethisch oordeel geveld. Met bijdragen van psychiaters, juristen en theologen.

26

Pastorale Cahiers: Homosexualiteit

Pastorale Cahiers: Homosexualiteit

Eén van de eerste Nederlandse boekjes over homoseksualiteit, door een katholieke psychiater.

27

Geloven in vrouwenliefde

Geloven in vrouwenliefde

(1991) Uitgave van de theologische faculteit Tilburg over de (on)zichtbaarheid van lesbische vrouwen.

28

Homosexualiteit en homo-erotiek

Homosexualiteit en homo-erotiek

(1948) Geschreven door de gereformeerde psychiater F.J. Tolsma. In de eerste druk uit 1948 concludeert hij nog dat homoseksualiteit een bedreiging is voor de samenleving. In de herziene versie van 1963 stelde hij dat homo's door zichzelf en anderen aanvaard moeten worden zoals ze zijn.

29

Homosexualiteit

(1966) Uitgave van het Nederlands Gespreks Centrum. Een commisse met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden sprak over algemene, ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van homoseksualiteit

30

Homofilie

Homofilie

(1973) Kritisch commentaar door de vrijgemaakte ethicus J. Douma. Hij onderzoekt de bijbelteksten en concludeert ‘...dat God geen homoseksueel verkeer wil’.

31

Twee dominees - Ook wij zijn homofiel

Twee dominees - Ook wij zijn homofiel

(1971) Geschreven door twee homoseksuele dominees die anoniem wilden blijven, een gereformeerde en een hervormde.

...En Toch Zo Anders: omgaan met homoseksualiteit in je familie- of vriendenkring

Vertaling van 'Someone I Love Is Gay: How Family & Friends Can Respond'. Dit boek komt voort uit de Amerikaanse ex-gay beweging, die homo's van hun seksuele voorkeur probeert af te helpen. De auteurs stellen dat God homoseksueel gedrag veroordeelt, maar homoseksuelen als mensen niet.

33

Homo in de heer

Homo in de heer

(1994) Controversieel boek over schandalen en uitwassen rond (mannelijke) homoseksualiteit in de Rooms-Katholieke kerk. Geschreven door volkskrant-journalist Henk Müller.

Handreiking voor gesprek met homoseksuele jongeren

Handreiking om in gesprek te gaan met homoseksuele jongeren in de gemeente. Uitgegeven door de HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond).

Zegen vieren: zegening van levensverbintenissen

(1996) Wil bijdragen aan het debat over het zegenen van homostellen in de kerk door te onderzoeken hoe de kerk in het verleden is omgegaan met het zegenen van gehuwden. Geschreven door een Evangelisch-Lutherse predikant.

Homoseksualiteit en kerk. Om de voortgang van het gesprek

(1995) Zes artikelen die wilden bijdragen aan de voortgang van het gesprek over homoseksualiteit binnen de Hervormde Kerk. De auteurs behoren allen tot de Gereformeerde Bond.

Homosexualiteit en theologie

(1988) Weergave van radio-uitzendingen in ‘Rondom het Woord’ (NCRV) over ontwikkelingen in de kerken en in de theologie.

Een mens hoeft niet alleen te blijven: een evangelische visie op homofilie

(1977) Bekritiseert op basis van de Bijbel het onderscheid tussen geaardheid en praktiseren.

39

Ervaringen in het beroepingswerk. Homoseksuele dominees in de Samen op Weg-kerken

(2000) Ervaringsverhalen van predikanten uit de PKN (toen nog Samen op Weg). Uitgave in eigen beheer door het Werkverband van Homotheologen.

40

Wie ben ik dat ik dit niet doen mag. Ervaringsverhalen van homotheologen in de Gereformeerde Kerken

(1987) Zes homofiele theologen vertellen over hun ervaringen bij het vinden van een functie als predikant binnen de Gereformeerde Kerken (synodaal).

Deel dit bericht
Tagged With
Door Frederik Boven

Deze blog wordt geschreven door Frederik Boven (1981). Frederik is coördinator van de werkgroep geloof bij COC Groningen & Drenthe.