featured image

Christelijke homo, lesbo en biseksuele jongeren

Tools   19 maart 2016

Het is belangrijk dat christelijke jongeren die homo, lesbisch of bi (holebi) zijn goed worden opgevangen en worden ondersteund. Ze behoren tot twee minderheden: als christen én als holebi zijn ze in Nederland in de minderheid. Wat kan deze groep verder helpen? Wat kunnen kerken concreet voor ze doen? Om deze vragen te beantwoorden heb ik een checklist opgesteld. Deze kunnen kerkelijke jongerenwerkers gebruiken om na te gaan wat ze concreet kunnen doen voor christelijke holebi-jongeren.

Noodzaak

In Nederland lijkt homo, lesbisch of biseksueel zijn zo geaccepteerd… is het wel nodig iets voor deze jongeren te doen? Ja, dat is zeker hard nodig! Jongeren die homo, lesbisch of bi zijn hebben het nog steeds veel moeilijker dan andere jongeren. Doordat ze tot een minderheid behoren hebben voelen ze zich snel een buitenstaander. Ze hebben minder herkenning bij anderen en minder positieve rolmodellen. Holebi-jongeren hebben meer last van gezondheidsklachten zoals stress en psychische problemen. Ook komen zelfmoordpogingen 5x vaker voor dan bij andere jongeren – bij maar liefst 40% van de holebi-jongeren. Het is en blijft dus
nodig deze groep goed op te vangen.

Het belang van elkaar ontmoeten

Uit onderzoek weten we wat de beste remedie is tegen deze problemen: ontmoeting van andere jongeren die in hetzelfde schuitje zitten. Als jongeren andere jongeren ontmoeten die ook homo, lesbisch of biseksueel hebben ze steun elkaar. Ze merken dat er meer mensen zijn zoals zij en voelen zich minder alleen. COC Groningen & Drenthe is daarom vorig jaar begonnen met jongerengroepen, speciaal voor holebi’s tot 30 jaar. Onder de naam The Box zijn vier jongerengroepen actief in Groningen: voor jongeren tot 18, voor jongeren van 18-23, voor ‘jongeren’ van 23-30 en een speciale groep voor transgenders en queers. Ook christelijke jongeren zijn hier welkom.

Ze behoren tot twee minderheden

Christelijke jongeren die homo, lesbisch of biseksueel zijn, hebben het extra lastig omdat zij tot nog een minderheid behoren. Uit het vorige week gepubliceerde onderzoek ‘God in Nederland’ blijkt dat maar liefst 82% van de Nederlanders (bijna) nooit in een kerk komt en dat 86% niet gelooft in een persoonlijke God. Als christen die wel naar de kerk gaat en in een persoonlijke god gelooft behoor je in Nederland dus tot de minderheid. Dit levert ook weer ‘minderheidsstress’ op: je voelt je vaak niet begrepen en je het is moeilijker om bij jezelf en je eigen overtuigingen te blijven. Christelijke holebi-jongeren hebben vaak het gevoel dat ze moeten kiezen tussen hun geloof en hun seksuele identiteit. Een onmogelijke keuze, want beide is onderdeel van wie je bent.

Aangewezen op kerken

Christelijke jongeren weten niet de weg te vinden naar christelijke holebi (en transgender) organisaties zoals Contrario en de CHJC. Beide organisaties zijn met een groep actief in Noord-Nederland, maar in de praktijk komen hier vooral 30+’ers. Ze zijn dan ook volledig op kerken aangewezen als het gaat om pastorale ondersteuning en contact met anderen zoals zij. Het is daarom belangrijk dat kerken actief beleid voeren om holebi-jongeren in hun midden te ondersteunen. Jongeren zouden zich veilig moeten voelen in hun eigen geloofsgemeenschap en niet bang te hoeven zijn om uit de kast te komen. Ook zouden ze moeten weten waar ze terecht kunnen voor pastorale of andere ondersteuning.

UPDATE 2017

In mei 2017 start in Groningen & Drenthe een nieuwe organisatie voor chistelijke LHBT+jongeren: Jonge Vlinders. Deze nieuwe organisatie richt zich speciaal op christelijke jongeren die behoren tot een seksuele of genderminderheid. Er start een maandelijkse ontmoetingsgroep, jongeren en hun omgeving kunnen een afspraak maken voor een 1 op 1 gesprek, of kunnen een vragen stellen via email of sociale media.
Jonge Vlinders is een initiatief van Solidiar Groningen & Drenthe (katholiek), Contrario (protestants) en de Werkgroep Geloof & Religie van COC Groningen & Drenthe (interreligieus).

Checklist

Om kerken hierbij te ondersteunen heb ik een checklist opgesteld. Kerkelijke jongerenwerkers kunnen deze gebruiken om aan de hand van een aantal vragen na te gaan hoe holebi-vriendelijk hun kerk is. We hopen dat kerkelijke jongerenwerkers in ieder geval een aantal punten van deze checklist willen oppakken. Niet alles zal passen bij je gemeente, maar er is altijd wel iets dat je (meer) kunt doen voor christelijke jongeren die homo, lesbisch of biseksueel zijn.

Download de checklist in PDF

 

Deel dit bericht
Tagged With
Door Frederik Boven

Deze blog wordt geschreven door Frederik Boven (1981). Frederik is coördinator van de werkgroep geloof bij COC Groningen & Drenthe.